Røde Kors

Mercedes Benz sprinter 519 16+1 med godkjent for 3 rullestol levert til Røde Kors Bergen